قالبگیری سیلیکونی قطعات پرینت سه بعدی شده

خرید و فروش پرینتر سه بعدی :فرگل سی ان سی 35-1 قالبگیری سیلیکونی قطعات پرینت سه بعدی شده آموزش آموزش های پرینترهای سه بعدی پرینت سه بعدی پرینتر سه بعدی نحوه قالب گیری با پرینتر سه بعدی قالبگیری سیلیکونی قطعات پرینت سه بعدی شده قالب گیری در خانه قالب گیری قالب سازی آموزش قالب گیری با پرینتر سه بعدی آموزش قالب گیری آموزش قالب سازی در خانه آموزش قالب سازی

قالبگیری سیلیکونی قطعات پرینت سه بعدی شده

قالبگیری سیلیکونی قطعات پرینت سه بعدی شده  :

قالبگیری سیلیکونی قطعات پرینت سه بعدی شده

خرید و فروش پرینتر سه بعدی :فرگل سی ان سی 1-300x225 قالبگیری سیلیکونی قطعات پرینت سه بعدی شده آموزش آموزش های پرینترهای سه بعدی پرینت سه بعدی پرینتر سه بعدی نحوه قالب گیری با پرینتر سه بعدی قالبگیری سیلیکونی قطعات پرینت سه بعدی شده قالب گیری در خانه قالب گیری قالب سازی آموزش قالب گیری با پرینتر سه بعدی آموزش قالب گیری آموزش قالب سازی در خانه آموزش قالب سازی

 

قالبگیری سیلیکونی یک روش تولید بسیار قوی است که وقتی با پرینتر سه بعدی ترکیب شود به شما اجازه می دهد
تعداد زیادی کپی از یک مدل را تولید کنید. علاوه بر این می توانید مدل را از جنسی تولید کنید که پرینتر سه بعدی نمی تواند ان را ایجاد کند.
در اینجا با ارائه یک مثال به شما نشان می دهیم چگونه به بهترین نحو قالب گیری سیلیکونی را با استفاده از پرینتر سه بعدی انجام دهید.
 
زمان کار با توجه به فاکتور های زیادی متفاوت خواهد بود. در اینجا ایجاد کردن یک قالب برای قطعه پرینت شده
در حدود ۱.۵ ساعت زمان برد و قالب ریزی مدل هم در حدود ۱۵ دقیقه زمان گرفت.
وسایل و لوازم مورد نیازجهت قالب گیری :
 1. جعبه قالبگیری پرینت سه بعدی شده
 2. رزین و رنگ مورد نظر
 3. لیوان مدرج
 4. چوب بستنی برای هم زدن
 5. اسپری جدا کننده قالب
 6. چسب حرارتی یا قطره ای
 7. قیف
 8. کاتر
 9. کش پلاستیکی، نوار چسب و تسمه
 10. دستکش
 11. ماسک
 12. عینک محافظ چشم

خرید و فروش پرینتر سه بعدی :فرگل سی ان سی 2-279x300 قالبگیری سیلیکونی قطعات پرینت سه بعدی شده آموزش آموزش های پرینترهای سه بعدی پرینت سه بعدی پرینتر سه بعدی نحوه قالب گیری با پرینتر سه بعدی قالبگیری سیلیکونی قطعات پرینت سه بعدی شده قالب گیری در خانه قالب گیری قالب سازی آموزش قالب گیری با پرینتر سه بعدی آموزش قالب گیری آموزش قالب سازی در خانه آموزش قالب سازی

قدم ۱: یک مدل را برای قالب گیری انتخاب کنید
یک مدل را انتخاب کنید که می خواهید آن را در تعداد زیاد و یا از جنسی که پرینتر های سه بعدی پشتیبانی نمی کنند بسازید. در اینجا سر یک ظرف ادکلن انتخاب شده است . فرایند تولید آن را با هم مشاهده می کنیم.

خرید و فروش پرینتر سه بعدی :فرگل سی ان سی 3-1-300x169 قالبگیری سیلیکونی قطعات پرینت سه بعدی شده آموزش آموزش های پرینترهای سه بعدی پرینت سه بعدی پرینتر سه بعدی نحوه قالب گیری با پرینتر سه بعدی قالبگیری سیلیکونی قطعات پرینت سه بعدی شده قالب گیری در خانه قالب گیری قالب سازی آموزش قالب گیری با پرینتر سه بعدی آموزش قالب گیری آموزش قالب سازی در خانه آموزش قالب سازی

قدم۲: ساخت یک جعبه قالب گیری
قدم بعدی این است که جعبه قالب گیری خود را تولید کنید. این وسیله سیلیکون را وقتی که در حال ریختن آن به دور مدل هستید در جای خود نگه میدارد. قطعه ای که میخواهید از روی ان کپی کنید باید در درون سیلیکون قرار بگیرد.
شما می توانید جعبه ریخته گری را با
فوم برد یا پرینتر سه بعدی تولید کنید و چاپ کنید . ما در اینجا پرینتر سه بعدی را انتخاب کردیم چرا که این روش مزایایی را دارد و به شما اجازه می دهد که :
بتوانید مسیر ریختن و خارج کردن سیلیکون را پرینت کنید.
به راحتی بتوانید حجم قابل گیری را اندازه بگیرید.
به راحتی بتوانید جعبه های ریخته گری ای را تولید کنید که متناسب قطعه مورد نظرتان باشد.
از جعبه ریخته گری چند بار استفاده کنید و قالب گیری های متعددی انجام دهید.
اگر چه پرینت کردن جعبه قالبگیری ضروری نیست ولی به شما یک جعبه قالبگیری می دهد که بتوانید چندین بار از آن استفاده کنید. در حالی که روش های دیگر این امکان را برای شما محیا نمی کنند.
خرید و فروش پرینتر سه بعدی :فرگل سی ان سی 4-2-300x169 قالبگیری سیلیکونی قطعات پرینت سه بعدی شده آموزش آموزش های پرینترهای سه بعدی پرینت سه بعدی پرینتر سه بعدی نحوه قالب گیری با پرینتر سه بعدی قالبگیری سیلیکونی قطعات پرینت سه بعدی شده قالب گیری در خانه قالب گیری قالب سازی آموزش قالب گیری با پرینتر سه بعدی آموزش قالب گیری آموزش قالب سازی در خانه آموزش قالب سازی
خرید و فروش پرینتر سه بعدی :فرگل سی ان سی 5-1-300x169 قالبگیری سیلیکونی قطعات پرینت سه بعدی شده آموزش آموزش های پرینترهای سه بعدی پرینت سه بعدی پرینتر سه بعدی نحوه قالب گیری با پرینتر سه بعدی قالبگیری سیلیکونی قطعات پرینت سه بعدی شده قالب گیری در خانه قالب گیری قالب سازی آموزش قالب گیری با پرینتر سه بعدی آموزش قالب گیری آموزش قالب سازی در خانه آموزش قالب سازی
قدم ۳: مدل مورد نظر را آماده کنید و پرینت بگیرید.

 

خرید و فروش پرینتر سه بعدی :فرگل سی ان سی 6-300x169 قالبگیری سیلیکونی قطعات پرینت سه بعدی شده آموزش آموزش های پرینترهای سه بعدی پرینت سه بعدی پرینتر سه بعدی نحوه قالب گیری با پرینتر سه بعدی قالبگیری سیلیکونی قطعات پرینت سه بعدی شده قالب گیری در خانه قالب گیری قالب سازی آموزش قالب گیری با پرینتر سه بعدی آموزش قالب گیری آموزش قالب سازی در خانه آموزش قالب سازی

 

از آنجایی که فرآنید قالبگیری سیلیکونی زیاد به پرینتر سه بعدی وابسطه نیست میتوانید در این مرحله تنظیمات استاندارد را انتخاب کنید.
 
قدم ۴: مدل اصلی را در جعبه قالبگیری قرار دهید و آن را برای قالبگیری آماده کنید.
وسایل مورد نیاز: جعبه قالبگیری پرینت سه بعدی شده، قطعه اصلی پرینت سه بعدی شده، چسب قطره ای، اسپری جدا کننده قالب، میله هایی برای نگه داشتن مدل
 
الف: جعبه قالبگیری، قطعه اصلی و میله های نگه دارنده را با اسپری جدا کننده قالب بپوشانید.
خرید و فروش پرینتر سه بعدی :فرگل سی ان سی 7-300x169 قالبگیری سیلیکونی قطعات پرینت سه بعدی شده آموزش آموزش های پرینترهای سه بعدی پرینت سه بعدی پرینتر سه بعدی نحوه قالب گیری با پرینتر سه بعدی قالبگیری سیلیکونی قطعات پرینت سه بعدی شده قالب گیری در خانه قالب گیری قالب سازی آموزش قالب گیری با پرینتر سه بعدی آموزش قالب گیری آموزش قالب سازی در خانه آموزش قالب سازی
ب. نقاطی را در مدل اصلی انتخاب کنید و میله ها را به مدل بچسبانید. این میله ها در واقع مسیر خروج هوا در هنگام ریختن رزین را ایجاد می کنند.
خرید و فروش پرینتر سه بعدی :فرگل سی ان سی 8-300x169 قالبگیری سیلیکونی قطعات پرینت سه بعدی شده آموزش آموزش های پرینترهای سه بعدی پرینت سه بعدی پرینتر سه بعدی نحوه قالب گیری با پرینتر سه بعدی قالبگیری سیلیکونی قطعات پرینت سه بعدی شده قالب گیری در خانه قالب گیری قالب سازی آموزش قالب گیری با پرینتر سه بعدی آموزش قالب گیری آموزش قالب سازی در خانه آموزش قالب سازی
ج. با استفاده از جعبه قالبگیری که خودتان طراحی کرده اید میتوانید مدل را دقیقا در مسیر جایی که برای ریختن رزین انتخاب کرده اید قرار دهید.
خرید و فروش پرینتر سه بعدی :فرگل سی ان سی 9-300x169 قالبگیری سیلیکونی قطعات پرینت سه بعدی شده آموزش آموزش های پرینترهای سه بعدی پرینت سه بعدی پرینتر سه بعدی نحوه قالب گیری با پرینتر سه بعدی قالبگیری سیلیکونی قطعات پرینت سه بعدی شده قالب گیری در خانه قالب گیری قالب سازی آموزش قالب گیری با پرینتر سه بعدی آموزش قالب گیری آموزش قالب سازی در خانه آموزش قالب سازی
د. دوباره تمام سطوح را برای جداسازی بهتر، اسپری کنید.
خرید و فروش پرینتر سه بعدی :فرگل سی ان سی 10-300x169 قالبگیری سیلیکونی قطعات پرینت سه بعدی شده آموزش آموزش های پرینترهای سه بعدی پرینت سه بعدی پرینتر سه بعدی نحوه قالب گیری با پرینتر سه بعدی قالبگیری سیلیکونی قطعات پرینت سه بعدی شده قالب گیری در خانه قالب گیری قالب سازی آموزش قالب گیری با پرینتر سه بعدی آموزش قالب گیری آموزش قالب سازی در خانه آموزش قالب سازی
نکته:
می توانید مدل اصلی را با استفاده از چوب بستنی، میله های فلزی و یا میله های پرینت سه بعدی شده که به قسمت های غیر برجسته مدل وصل شده اند در جعبه قرار دهید. این سوراخ هایی که توسط این قطعات در قالب شما ایجاد شده اند بعد از سفت شدن قالبتان به حرکت بهتر رزین در درون ان کمک می کنند.
 
قدم ۵: ظرف های سیلیکون را باز کنید (هر دو قسمتA و B ) و به درستی و به خوبی هم بزنید.
خرید و فروش پرینتر سه بعدی :فرگل سی ان سی 11-300x169 قالبگیری سیلیکونی قطعات پرینت سه بعدی شده آموزش آموزش های پرینترهای سه بعدی پرینت سه بعدی پرینتر سه بعدی نحوه قالب گیری با پرینتر سه بعدی قالبگیری سیلیکونی قطعات پرینت سه بعدی شده قالب گیری در خانه قالب گیری قالب سازی آموزش قالب گیری با پرینتر سه بعدی آموزش قالب گیری آموزش قالب سازی در خانه آموزش قالب سازی
وسایل مورد نیاز: سیلکون دو قسمتی، همزن های چوبی
از انجایی که سیلیکون در دو قسمت تولید می شود. باید هر یک را جدا جدا هم زد و سپس به صورت یکجا با ماده سفت کننده خودش (هاردنر) مخلوط کرد.
هر یک را جدا جدا به ارامی هم بزنید.
 
قدم ۶: اندازه گیری

 

وسایل مورد نیاز: ظرف های اندازه گیری
الف. مقدار حجم سیلیکون مورد نیاز برای پر کردن قالب را مشخص کنید
ب. مقدار مورد نیاز سیلیکون و هاردنر را در دو ظرف مجزا اندازه بگیرید.

خرید و فروش پرینتر سه بعدی :فرگل سی ان سی 12-300x169 قالبگیری سیلیکونی قطعات پرینت سه بعدی شده آموزش آموزش های پرینترهای سه بعدی پرینت سه بعدی پرینتر سه بعدی نحوه قالب گیری با پرینتر سه بعدی قالبگیری سیلیکونی قطعات پرینت سه بعدی شده قالب گیری در خانه قالب گیری قالب سازی آموزش قالب گیری با پرینتر سه بعدی آموزش قالب گیری آموزش قالب سازی در خانه آموزش قالب سازی

 

خرید و فروش پرینتر سه بعدی :فرگل سی ان سی 13-300x169 قالبگیری سیلیکونی قطعات پرینت سه بعدی شده آموزش آموزش های پرینترهای سه بعدی پرینت سه بعدی پرینتر سه بعدی نحوه قالب گیری با پرینتر سه بعدی قالبگیری سیلیکونی قطعات پرینت سه بعدی شده قالب گیری در خانه قالب گیری قالب سازی آموزش قالب گیری با پرینتر سه بعدی آموزش قالب گیری آموزش قالب سازی در خانه آموزش قالب سازی

 

خرید و فروش پرینتر سه بعدی :فرگل سی ان سی 14-300x169 قالبگیری سیلیکونی قطعات پرینت سه بعدی شده آموزش آموزش های پرینترهای سه بعدی پرینت سه بعدی پرینتر سه بعدی نحوه قالب گیری با پرینتر سه بعدی قالبگیری سیلیکونی قطعات پرینت سه بعدی شده قالب گیری در خانه قالب گیری قالب سازی آموزش قالب گیری با پرینتر سه بعدی آموزش قالب گیری آموزش قالب سازی در خانه آموزش قالب سازی
نکته:
میتوانید حجم قالب را با پرکردن جعبه قالبگیری با آب و ریختن آن در یک ظرف مدرج اندازه گیری کنید.
 نکته:
برای قالب های دو قسمتی مانند قالبی که در اینجا داریم مقدار حجم را برای نصف قالب محاسبه کنید چون هر قسمت جدا گانه ساخته می شود.
قدم ۷: مخلوط کردن سیلیکون
 وقتی که هر یک از دو قسمت را اندازه گرفتید دو قسمت را در یک ظرف دیگر بریزید و با آرامی با یک همزن چوبی به خوبی هم بزنید.
مراقب باشید که حباب هوا در مخلوط ایجاد نکنید و گوشه های ظرف را نیز هم بزنید تا مطمئن شوید همه قسمت ها با هم به خوبی  مخلوط شده اند.
وقتی که هر دو قسمت به خوبی با هم مخلوط شدند فرایند پخت سیلیکون شروع می شود.
خرید و فروش پرینتر سه بعدی :فرگل سی ان سی 15-300x169 قالبگیری سیلیکونی قطعات پرینت سه بعدی شده آموزش آموزش های پرینترهای سه بعدی پرینت سه بعدی پرینتر سه بعدی نحوه قالب گیری با پرینتر سه بعدی قالبگیری سیلیکونی قطعات پرینت سه بعدی شده قالب گیری در خانه قالب گیری قالب سازی آموزش قالب گیری با پرینتر سه بعدی آموزش قالب گیری آموزش قالب سازی در خانه آموزش قالب سازی

خرید و فروش پرینتر سه بعدی :فرگل سی ان سی 16-300x169 قالبگیری سیلیکونی قطعات پرینت سه بعدی شده آموزش آموزش های پرینترهای سه بعدی پرینت سه بعدی پرینتر سه بعدی نحوه قالب گیری با پرینتر سه بعدی قالبگیری سیلیکونی قطعات پرینت سه بعدی شده قالب گیری در خانه قالب گیری قالب سازی آموزش قالب گیری با پرینتر سه بعدی آموزش قالب گیری آموزش قالب سازی در خانه آموزش قالب سازی

خرید و فروش پرینتر سه بعدی :فرگل سی ان سی 17-300x169 قالبگیری سیلیکونی قطعات پرینت سه بعدی شده آموزش آموزش های پرینترهای سه بعدی پرینت سه بعدی پرینتر سه بعدی نحوه قالب گیری با پرینتر سه بعدی قالبگیری سیلیکونی قطعات پرینت سه بعدی شده قالب گیری در خانه قالب گیری قالب سازی آموزش قالب گیری با پرینتر سه بعدی آموزش قالب گیری آموزش قالب سازی در خانه آموزش قالب سازی

 

 

نکته:
راهنمای سیلیکون خود را مطالعه کنید تا مقدار زمانی که طول می کشد تا سیلیکون به خوبی سفت شود را داشته باشید.
 
قدم ۸: سیلیکون را به درون قسمت اول قالب بریزید
وسایل مورد نیاز: سیلیکون مخلوط شده، جعبه قالبگیری آماده شد و قطعه اصلی
سیلیکون را در قسمت اول جعبه قالبگیری بریزید.
در هنگام ریختن سیلیکون آن را برروی یک گوشه  جعبه بریزید و اجازه دهید خود سیلیکون جاری شود و بقیه قسمت ها را نیز پر کند. وقتی که یک نیمه پر شد و به سطح بالایی یان رسید ریختن را متوقف کنید.
وقتی که سیلیکون را ریختید قطعاتی شبیه به تصویر زیر را برروی آن قرار دهید. این قطعات فضایی خالی را ایجاد می کنند و باعث می شوند دو قسمت قالب به خوبی در کنار هم قرار بگیرند
قبل از این که رزین را در قسمت دیگر قالب بریزیم این قطعات را جدا خواهیم کرد.
خرید و فروش پرینتر سه بعدی :فرگل سی ان سی 18-300x169 قالبگیری سیلیکونی قطعات پرینت سه بعدی شده آموزش آموزش های پرینترهای سه بعدی پرینت سه بعدی پرینتر سه بعدی نحوه قالب گیری با پرینتر سه بعدی قالبگیری سیلیکونی قطعات پرینت سه بعدی شده قالب گیری در خانه قالب گیری قالب سازی آموزش قالب گیری با پرینتر سه بعدی آموزش قالب گیری آموزش قالب سازی در خانه آموزش قالب سازی

خرید و فروش پرینتر سه بعدی :فرگل سی ان سی 19-300x169 قالبگیری سیلیکونی قطعات پرینت سه بعدی شده آموزش آموزش های پرینترهای سه بعدی پرینت سه بعدی پرینتر سه بعدی نحوه قالب گیری با پرینتر سه بعدی قالبگیری سیلیکونی قطعات پرینت سه بعدی شده قالب گیری در خانه قالب گیری قالب سازی آموزش قالب گیری با پرینتر سه بعدی آموزش قالب گیری آموزش قالب سازی در خانه آموزش قالب سازی

خرید و فروش پرینتر سه بعدی :فرگل سی ان سی 20-300x169 قالبگیری سیلیکونی قطعات پرینت سه بعدی شده آموزش آموزش های پرینترهای سه بعدی پرینت سه بعدی پرینتر سه بعدی نحوه قالب گیری با پرینتر سه بعدی قالبگیری سیلیکونی قطعات پرینت سه بعدی شده قالب گیری در خانه قالب گیری قالب سازی آموزش قالب گیری با پرینتر سه بعدی آموزش قالب گیری آموزش قالب سازی در خانه آموزش قالب سازی

 

قدم ۹: اجازه بدهید که قالب پخت شود
بسته به این که چه نوع سیلیکونی استفاده کرده باشید می تواند بین ۷۵ دقیقه تا یک شب کامل برای سفت شدن آن زمان ببرد.
دما و رطوبت می توانند زمان پخت را تحت تاثیر قرار دهند به همین دلیل پیشنهاد می شود که این کار را در دما و شرایط اتاق انجام دهید.
 
قدم ۱۰ :چسباندن و آماده کردن قسمت دوم قالب
قسمت دوم قالب را نیز بچسبانید و آماده کنید.
وسایل مورد نیاز: قسمت دوم جعبه قالبگیری، پیچ و مهره برای بستن جعبه قالبگیری
وقتی که قسمت اولی سفت شد نوبت به ریختن قسمت دوم می شود
الف. قطعاتی که در قسمت ۹ اضافه کرده بودید را جدا کنید.
ب. قسمت دوم جعبه قالبگیری را به قسمت دیگر پیچ و مهره کنید.
ج. از اسپری جدا شونده استفاده کنید.
خرید و فروش پرینتر سه بعدی :فرگل سی ان سی 21-300x169 قالبگیری سیلیکونی قطعات پرینت سه بعدی شده آموزش آموزش های پرینترهای سه بعدی پرینت سه بعدی پرینتر سه بعدی نحوه قالب گیری با پرینتر سه بعدی قالبگیری سیلیکونی قطعات پرینت سه بعدی شده قالب گیری در خانه قالب گیری قالب سازی آموزش قالب گیری با پرینتر سه بعدی آموزش قالب گیری آموزش قالب سازی در خانه آموزش قالب سازی

 

قدم ۱۱: رزین را در قسمت دوم قالب بریزید
حالا دوباره قدم های ۵ تا ۹ را تکرار کنید تا قسمت دوم قالب را نیز ایجاد کنید.
 
قدم ۱۲: صبر کنید رزین خوب  سفت شود.
خرید و فروش پرینتر سه بعدی :فرگل سی ان سی 22-300x169 قالبگیری سیلیکونی قطعات پرینت سه بعدی شده آموزش آموزش های پرینترهای سه بعدی پرینت سه بعدی پرینتر سه بعدی نحوه قالب گیری با پرینتر سه بعدی قالبگیری سیلیکونی قطعات پرینت سه بعدی شده قالب گیری در خانه قالب گیری قالب سازی آموزش قالب گیری با پرینتر سه بعدی آموزش قالب گیری آموزش قالب سازی در خانه آموزش قالب سازی   

 

 

 

قدم ۱۳ : باز کردن و جدا کردن قالب ها
وسایل مورد نیاز: دم باریک یا کاتر
وقتی که هر دو قسمت قالب سفت شدند میتوانید آن ها را از جعبه قالبریزی بیرون بیاورید و از آن ها برای ایجاد قطعات جدید استفاده کنید.
الف. پیچ و مهره ها را باز کنید.

خرید و فروش پرینتر سه بعدی :فرگل سی ان سی 23-300x169 قالبگیری سیلیکونی قطعات پرینت سه بعدی شده آموزش آموزش های پرینترهای سه بعدی پرینت سه بعدی پرینتر سه بعدی نحوه قالب گیری با پرینتر سه بعدی قالبگیری سیلیکونی قطعات پرینت سه بعدی شده قالب گیری در خانه قالب گیری قالب سازی آموزش قالب گیری با پرینتر سه بعدی آموزش قالب گیری آموزش قالب سازی در خانه آموزش قالب سازی

ب. قالب را از جعبه جدا کنید و آن را باز کنید.

خرید و فروش پرینتر سه بعدی :فرگل سی ان سی 24-300x169 قالبگیری سیلیکونی قطعات پرینت سه بعدی شده آموزش آموزش های پرینترهای سه بعدی پرینت سه بعدی پرینتر سه بعدی نحوه قالب گیری با پرینتر سه بعدی قالبگیری سیلیکونی قطعات پرینت سه بعدی شده قالب گیری در خانه قالب گیری قالب سازی آموزش قالب گیری با پرینتر سه بعدی آموزش قالب گیری آموزش قالب سازی در خانه آموزش قالب سازی

ج. قطعه اصلی و میله ها را از هم جدا کنید
خرید و فروش پرینتر سه بعدی :فرگل سی ان سی 25-1-300x169 قالبگیری سیلیکونی قطعات پرینت سه بعدی شده آموزش آموزش های پرینترهای سه بعدی پرینت سه بعدی پرینتر سه بعدی نحوه قالب گیری با پرینتر سه بعدی قالبگیری سیلیکونی قطعات پرینت سه بعدی شده قالب گیری در خانه قالب گیری قالب سازی آموزش قالب گیری با پرینتر سه بعدی آموزش قالب گیری آموزش قالب سازی در خانه آموزش قالب سازی
قدم ۱۴: سر هم کردن قالب ها و آماده شدن برای قالبگیری
وسایل مورد نیاز: قالب های سفت شده، اسپری جدا کننده قالب، کش های پلاستیکی
در مرحله بعد باید قالب را دوباره سر هم کنید.
الف. مطمئن شوید که تمام قسمت های قالبتان به درستی در جای خود قرار گرفته اند و تمام سوراخ هایی که برای میله ها ایجاد شده اند را بپوشانید.

خرید و فروش پرینتر سه بعدی :فرگل سی ان سی 26-300x169 قالبگیری سیلیکونی قطعات پرینت سه بعدی شده آموزش آموزش های پرینترهای سه بعدی پرینت سه بعدی پرینتر سه بعدی نحوه قالب گیری با پرینتر سه بعدی قالبگیری سیلیکونی قطعات پرینت سه بعدی شده قالب گیری در خانه قالب گیری قالب سازی آموزش قالب گیری با پرینتر سه بعدی آموزش قالب گیری آموزش قالب سازی در خانه آموزش قالب سازی

ب. دو قسمت قالب را به وسیله کش، نوار چسب و یا لاستیکی به هم ببندید.

 

خرید و فروش پرینتر سه بعدی :فرگل سی ان سی 27-300x169 قالبگیری سیلیکونی قطعات پرینت سه بعدی شده آموزش آموزش های پرینترهای سه بعدی پرینت سه بعدی پرینتر سه بعدی نحوه قالب گیری با پرینتر سه بعدی قالبگیری سیلیکونی قطعات پرینت سه بعدی شده قالب گیری در خانه قالب گیری قالب سازی آموزش قالب گیری با پرینتر سه بعدی آموزش قالب گیری آموزش قالب سازی در خانه آموزش قالب سازی

نکته:
یک پروژه جالب پرینت سه بعدی می تواند این باشد که یک نگهدارنده برای این که دو قسمت قالب هنگام ریختن رزین در کنار هم نگه داشته شوند طراحی کنید.
نکته:
اگر سوراخ های تخلیه هوا به صورتی هستند که در هنگام ریختن رزین، رزین به بیرون میریزد نیاز است که آن ها را ببندید.
 
قدم ۱۵: حجم رزین را اندازه بگیرید و رنگ را اضافه کنید
وسایل مورد نیاز: رزین و هاردنر، ظرف مدرج، رنگ،
درست مانند سیلیکون نیاز دارید که حجم رزین و هاردنر را به تفکیک محاسبه کنید و آن ها را با هم مخلوط کنید. اگر میخواهید چند قطعه را ایجاد کنید می توانید مقدار بیشتری رزین و هاردنر را یک دفعه با هم مخلوط کنید.
خرید و فروش پرینتر سه بعدی :فرگل سی ان سی 28-300x169 قالبگیری سیلیکونی قطعات پرینت سه بعدی شده آموزش آموزش های پرینترهای سه بعدی پرینت سه بعدی پرینتر سه بعدی نحوه قالب گیری با پرینتر سه بعدی قالبگیری سیلیکونی قطعات پرینت سه بعدی شده قالب گیری در خانه قالب گیری قالب سازی آموزش قالب گیری با پرینتر سه بعدی آموزش قالب گیری آموزش قالب سازی در خانه آموزش قالب سازی
 
رنگ را به آن قسمتی از رزین که در راهنمای آن نوشته شده است اضافه کنید.
خرید و فروش پرینتر سه بعدی :فرگل سی ان سی 29-300x169 قالبگیری سیلیکونی قطعات پرینت سه بعدی شده آموزش آموزش های پرینترهای سه بعدی پرینت سه بعدی پرینتر سه بعدی نحوه قالب گیری با پرینتر سه بعدی قالبگیری سیلیکونی قطعات پرینت سه بعدی شده قالب گیری در خانه قالب گیری قالب سازی آموزش قالب گیری با پرینتر سه بعدی آموزش قالب گیری آموزش قالب سازی در خانه آموزش قالب سازی

 

خرید و فروش پرینتر سه بعدی :فرگل سی ان سی 30-300x169 قالبگیری سیلیکونی قطعات پرینت سه بعدی شده آموزش آموزش های پرینترهای سه بعدی پرینت سه بعدی پرینتر سه بعدی نحوه قالب گیری با پرینتر سه بعدی قالبگیری سیلیکونی قطعات پرینت سه بعدی شده قالب گیری در خانه قالب گیری قالب سازی آموزش قالب گیری با پرینتر سه بعدی آموزش قالب گیری آموزش قالب سازی در خانه آموزش قالب سازی

قدم ۱۶: رزین را مخلوط کنید
هر دو قسمت رزین را با هم مخلوط کنید و به خوبی هم بزنید . مطمئن شوید که حباب هوا در درون آن ایجاد نکنید چرا که حباب کار را خراب می کند.

خرید و فروش پرینتر سه بعدی :فرگل سی ان سی 31-300x169 قالبگیری سیلیکونی قطعات پرینت سه بعدی شده آموزش آموزش های پرینترهای سه بعدی پرینت سه بعدی پرینتر سه بعدی نحوه قالب گیری با پرینتر سه بعدی قالبگیری سیلیکونی قطعات پرینت سه بعدی شده قالب گیری در خانه قالب گیری قالب سازی آموزش قالب گیری با پرینتر سه بعدی آموزش قالب گیری آموزش قالب سازی در خانه آموزش قالب سازی

 

 

نکته:
رزین ها معمولا زمان پخت کمتری نسبت به سیلیکون ها دارند و در نتیجه زود تر سفت می شوند.
 
قدم ۱۷: ریختن رزین
وسایل مورد نیاز: قیف
وقتی که رزین را مخلوط کردید سریعا آن را به درون قالب با استفاده از یک قیف بریزید
به آرامی این کار را انجام دهید تا رزین سرریز نکند. هر مقدار رزینی که در ظرف باقی بماند سفت خواهد شد ولی بعدا می توانید آن را جدا کنید و از ظرف جدا کنید.

خرید و فروش پرینتر سه بعدی :فرگل سی ان سی 32-300x169 قالبگیری سیلیکونی قطعات پرینت سه بعدی شده آموزش آموزش های پرینترهای سه بعدی پرینت سه بعدی پرینتر سه بعدی نحوه قالب گیری با پرینتر سه بعدی قالبگیری سیلیکونی قطعات پرینت سه بعدی شده قالب گیری در خانه قالب گیری قالب سازی آموزش قالب گیری با پرینتر سه بعدی آموزش قالب گیری آموزش قالب سازی در خانه آموزش قالب سازی

 
قدم ۱۸: اجازه دهید رزین سفت شود
وقتی که رزین را ریختید به آن زمان کافی برای سفت شدن بدهید تا کاملا سفت شود
خرید و فروش پرینتر سه بعدی :فرگل سی ان سی 33-300x169 قالبگیری سیلیکونی قطعات پرینت سه بعدی شده آموزش آموزش های پرینترهای سه بعدی پرینت سه بعدی پرینتر سه بعدی نحوه قالب گیری با پرینتر سه بعدی قالبگیری سیلیکونی قطعات پرینت سه بعدی شده قالب گیری در خانه قالب گیری قالب سازی آموزش قالب گیری با پرینتر سه بعدی آموزش قالب گیری آموزش قالب سازی در خانه آموزش قالب سازی
قدم ۱۹:  باز کردن قالب و جدا کردن مدل
وسایل مورد نیاز: دم باریک
وقتی که رزینتان سفت شد می توانید قالب را باز کنید و قطعه قالبریزی شده را جدا کنیدو از ان در اورید.
هر قسمتی از رزین که در درز ها نفوذ کرده و سفت شده است را flash می نامند. این قسمت ها نیاز است که به وسیله عملیات پرداخت سطح برطرف شوند.

خرید و فروش پرینتر سه بعدی :فرگل سی ان سی 34-300x169 قالبگیری سیلیکونی قطعات پرینت سه بعدی شده آموزش آموزش های پرینترهای سه بعدی پرینت سه بعدی پرینتر سه بعدی نحوه قالب گیری با پرینتر سه بعدی قالبگیری سیلیکونی قطعات پرینت سه بعدی شده قالب گیری در خانه قالب گیری قالب سازی آموزش قالب گیری با پرینتر سه بعدی آموزش قالب گیری آموزش قالب سازی در خانه آموزش قالب سازی

خرید و فروش پرینتر سه بعدی :فرگل سی ان سی 35-300x169 قالبگیری سیلیکونی قطعات پرینت سه بعدی شده آموزش آموزش های پرینترهای سه بعدی پرینت سه بعدی پرینتر سه بعدی نحوه قالب گیری با پرینتر سه بعدی قالبگیری سیلیکونی قطعات پرینت سه بعدی شده قالب گیری در خانه قالب گیری قالب سازی آموزش قالب گیری با پرینتر سه بعدی آموزش قالب گیری آموزش قالب سازی در خانه آموزش قالب سازی
 
قطعه نهایی:
در شکل زیر مشاهده می کنید که توانستیم سر بطری عطر را با استفاده از روش قالبریزی سیلیکونی در رنگ های متفاوت تولید کنیم.

خرید و فروش پرینتر سه بعدی :فرگل سی ان سی 36-300x169 قالبگیری سیلیکونی قطعات پرینت سه بعدی شده آموزش آموزش های پرینترهای سه بعدی پرینت سه بعدی پرینتر سه بعدی نحوه قالب گیری با پرینتر سه بعدی قالبگیری سیلیکونی قطعات پرینت سه بعدی شده قالب گیری در خانه قالب گیری قالب سازی آموزش قالب گیری با پرینتر سه بعدی آموزش قالب گیری آموزش قالب سازی در خانه آموزش قالب سازی

خرید و فروش پرینتر سه بعدی :فرگل سی ان سی 37-300x169 قالبگیری سیلیکونی قطعات پرینت سه بعدی شده آموزش آموزش های پرینترهای سه بعدی پرینت سه بعدی پرینتر سه بعدی نحوه قالب گیری با پرینتر سه بعدی قالبگیری سیلیکونی قطعات پرینت سه بعدی شده قالب گیری در خانه قالب گیری قالب سازی آموزش قالب گیری با پرینتر سه بعدی آموزش قالب گیری آموزش قالب سازی در خانه آموزش قالب سازی

قالبگیری سیلیکونی قطعات پرینت سه بعدی شده

قالبگیری سیلیکونی قطعات پرینت سه بعدی شده

قالبگیری سیلیکونی قطعات پرینت سه بعدی شده

قالبگیری سیلیکونی قطعات پرینت سه بعدی شده

قالبگیری سیلیکونی قطعات پرینت سه بعدی شده

قالبگیری سیلیکونی قطعات پرینت سه بعدی شده

 

درباره نویسنده

فرشاد گل افشان، تولید کننده پرینتر های سه بعدی، سی ان سی، کیت پرینتر سه بعدی، فیلامنت و قطعات مورد نیاز پرینتر های سه بعدی با ضمانت و گارانتی فرگل سی ان سی /// فروشگاه اینترنتی فرگل سی ان سی پرینترهای سه بعدی در صنعت مدرن و به ویژه در راستای بهبود طراحی سه بعدی تجهیزات نقش شایان توجهی را ایفا می کند. مدل سازی پیشرفته بوسیله پرینتر سه بعدی ( Rapid prototyping by 3D printer ) از جمله فعالیت های فرگل سی ان سی است. جهت استفاده از سرویس پرینت سه بعدی می توانید با ارسال فایل از این خدمات استفاده نمایید. ( سرویس پرینت سه بعدی بوسیله پرینتر ۳ بعدی ).