اشیای پرینتی با پرینتر سه بعدی مجهز به وای فای ساخته شدند