پرینتر سه بعدی در دنیای پزشکی

آموزش پیوند مهره گردن با کمک پرینتر 3 بعدی

پیوند مهره گردن با پرینتر سه بعدی

پیوند مهره گردن با پرینتر سه بعدی  پیوند مهره گردن با پرینتر ۳ بعدی :   یک تیم پزشکی در بیمارستان چا‌‌‌نگز‌‌‌‌نگ changzheng شهر شا‌‌‌‌‌‌نگهای shanghai موفق شدند یک مهره‌‌ی مصنوعی که توسط یک پرینتر ۳ بعدی ساخته شده با … ادامه مطلب

0دیدگاه ها