پرینتر سه بعدی سفارشی

2 نقد و بررسی
  • پرینتر سه بعدی 1متر-1متر-1متر کف ثابت صنعتی
  •  1متر-1متر-70 صنعتی
  •  سفارشی شده سایز 20-20-35
  •  سایز20-20-40 کف ثابت
  •  50-50-15
  •  40-40-45
  •  30-30-30
  •  30-30-40

قیمت : تماس بگیرید.