نازل 2 میلیمتری

نازل ۰.۴mm اکسترودر های سری E3D v5,v6


۱۵,۰۰۰ تومان

ناموجود

نازل 0.4mm اکسترودر های سری E3D v5,v6