خرید کیت سی ان سی
4g
کیت مینی سی ان سی
خرید کیت سی ان سی
4g
کیت مینی سی ان سی

مینی سی ان سی رو میزی

با دقت بسیار بالا و سرعت بالا