مینی سی ان سی رو میزی

با دقت بسیار بالا و سرعت بالا