فیلامنت نقره ای ABS

وزن : یک کیلو گرم

سایز : 1.75

دمای نازل : 210-250