کیت لیزر

ست کامل دیود لیزر ۴۴۵ نانومتری ۲۵۰۰ میلی وات