پرینتر سه بعدی
پرینتر های سه بعدی
3d printer
پرینتر سه بعدی
پرینتر های سه بعدی
3d printer
ابعاد چاپ 400-400-420
تکنولوژی چاپ FDM
سرعت پرینت  120 میلی ثانیه
دقت پرینت 50 میکرون
دمای نازل 260