پرینتر سه بعدی در علم پزشکی

پرینتر سه بعدی قطعات قلب پرینتر ها ی سه بعدی

پرینتر سه بعدی در علم پزشکی

پرینتر سه بعدی قطعات قلب :

پرینتر سه بعدی قطعات قلب پرینتر ها ی سه بعدی

بر اساس تحقیقات جدید دانشمندان ،اطلاعات جدیدی به دست آمد

که نشانگر آن است که با استفاده از پرینتر سه بعدی قطعات قلب  و چاپ سه بعدی

بافت ها و عروق قلبی میتوان جلوی مرگ های زود رس که ناشی از بیماری های قلبی است را گرفت.

دانشگاه مینه سوتا تحقیقات فراوانی در این زمینه انجام داده است

یکی از استادیاران رشته مهندسی پزشکی دانشگاه مینه سوتا بیان میکند:

این اقدام و تحقیقات گامی بزرگ رو به جلو است و با این روش میتوان به نجات زندگی حیوانات بزرگ و انسان ها در سال های آتی پرداخت.

در آغاز این کار یک مدل دیجیتال ساخته شد و سپس با استفاده از پروتئین های تشکیل دهنده  قلب

از نمونه دیجیتال پرینت سه بعدی گرفته شد تا برای استفاده از بیماران به آنها پیوند زده شود.

تیم تحقیقاتی از فناوری multiphoton-excited  پرینت سه بعدی برای تولید یک سلول بومی

به شکل یک شبکه با وضوح زیر میکرون استفاده کردند.این شبکه سلولی که ابتدا تشکیل دهنده

عضلات ضعیف بود و برای ساخت سلول های صاف ماهیچه ای استفاده میشد ارتقا پیدا کرد

و برای ساخت سلول بنیاد قوی برای پیوند به عضله قلب بیمار ختم شد

پرینتر سه بعدی قطعات قلب

پرینتر سه بعدی قطعات قلب پرینتر ها ی سه بعدیپرینتر سه بعدی قطعات قلب پرینتر ها ی سه بعدی

پرینتر سه بعدی قطعات قلب

پرینتر سه بعدی قطعات قلب پرینتر ها ی سه بعدیپرینتر سه بعدی قطعات قلب پرینتر ها ی سه بعدی

مطالعات روی موش های آزمایشگاهی نشان میدهد که استفاده از سلول های چاپ شده توسط

پرینتر سه بعدی افزایش قابل توجهی در ظرفیت قلب آن ها پس از سکته قلبی را در بر دارد.

همچنین در ماه پس از حمله قلبی قلب پیوند زده شده جذب قلب بدن موش شد.

پروفسور ogle  میگوید: به دلیل پیچیدگی های قلب ما ترغیب شدیم تا

که ببینیم سلول پیوند زده شده در بافت مطابقت پیدا کند و جریان الکتریسیته به خوبی از آن عبور کند.

محققان در این زمینه میگویند که استفاده از پرینتر سه بعدی پزشکی برای ساخت بافت شبکه ای با کیفیت بسیار بالا امکان پذیر است

شاید ما در سال های نه چندان دور شاهد این باشیم که با استفاده

از این پرینتر های سه بعدی پزشکی بتوان جان انسان هایی که به دلیل مشکلات قلبی فوت میکنند را نجات دهیم

 

 

 

 

 

 

پرینتر سه بعدی قطعات قلب پرینتر ها ی سه بعدی

پرینتر سه بعدی قطعات قلب پرینتر ها ی سه بعدی

پرینتر سه بعدی قطعات قلب پرینتر ها ی سه بعدی

پرینتر سه بعدی قطعات قلب پرینتر ها ی سه بعدی

پرینتر ها ی سه بعدی

پرینتر ها ی سه بعدی

پرینتر ها ی سه بعدی

ارسال دیدگاه

enemad-logo