پرینتر سه بعدی در علم پزشکی

پرینتر سه بعدی در علم پزشکی کیت پرینتر سه بعدی

پرینتر سه بعدی در علم پزشکی

پرینتر سه بعدی در علم پزشکی :

 

پرینتر سه بعدی در علم پزشکی

در گذشته که استفاده از پرینتر های سه بعدی رایج نبود، کسانی که نیاز به اندام مصنوعی داشتند

باید با مراجعه به متخصصان این امر و قالب گیری از عضوی که نیاز به ساخت پروتز آن است

باید منتظر میماندند تا قالب به لابراتوار ارسال گردد و پروتز ساخته شود که زمان زیادی را نیاز داشت.

اما با رواج پرینتر سه بعدی قالب ساخته شده توسط اسکنر سه بعدی اسکن میگردد

و مدل نرم افزاری با استفاده از نرم افزار های مخصوص آماده میشود سپس با پرینتر سه بعدی

اقدام به تولید پروتز برای بیماران میگردد.پروسه زمانی ساخت پروتز با

استفاده از پرینتر سه بعدی کمتر است و همچنین عضو ساخته شده دارای استحکام مناسب برای استفاده بیمار میباشد

اما از طرفی متخصصان تولید و ساخت پروتز های سه بعدی

کم هستند و باید افراد بیشتری آموزش داده شوند

شاید در آینده ای نزدیک شاهد این باشیم تا

اندام پروتز سه بعدی دارای سلول های زنده ساخته شود

 

پرینتر سه بعدی در علم پزشکیپرینتر سه بعدی در علم پزشکی کیت پرینتر سه بعدی پرینتر سه بعدی در علم پزشکیپرینتر سه بعدی در علم پزشکیپرینتر سه بعدی در علم پزشکی

 

 

 

پرینتر سه بعدی در علم پزشکی

پرینتر سه بعدی در علم پزشکی

پرینتر سه بعدی در علم پزشکی

کیت پرینتر سه بعدی

 

 

ارسال دیدگاه